Obchodní podmínky

Než budete tyto internetové stránky používat, pročtěte si prosím pozorně tyto obchodní podmínky. Návštěvníci mohou tyto internetové stránky zdarma používat. Používáním těchto internetových stránek jako jejich uživatel souhlasíte s tím, že se budete řídit následujícími podmínky pro používání, a že jsou tyto podmínky pro vás závazné. Pokud se po důkladném prostudování těchto obchodních podmínek rozhodnete, že s těmito obchodními podmínkami nesouhlasíte, přestaňte prosím tyto internetové stránky používat.

І. Produkty
White Smile™ je důvěryhodný produkt pro péči o zdraví a krásu, který poskytuje nejbezpečnější a nejúčinnější řešení pro bělení zubů. Produkt White Smile™ byl schválen Asociací pro přírodní produkty a má certifikovanou kvalitu a původ podle evropských standardů. White Smile™ spojuje nejmodernější objevy v oblasti výživy s nejkvalitnějšími přísadami pocházejícími z celého světa. Neustále usilujeme o to, abychom mohli svým zákazníkům poskytovat nutriční složení, kterému se s ohledem na kvalitu a hodnotu nic nevyrovná.

ІІ. Ceny a reklamní akce
Všechny ceny uvedené na těchto stránkách jsou konečné. V případě probíhající reklamní akce budou mít naši zákazníci možnost získat slevu z ceny produktu zadáním poskytnutého kódu akce. Doručení veškerých produktů zajišťuje kurýrní služba. Doprava v rámci dané země je bezplatná. Ceny produktů se mohou změnit bet předchozího ohlášení. Kupující uhradí za produkt takovou cenu, která byla aktuální v okamžiku jeho zakoupení. Platba za zboží probíhá formou dobírky.

ІІІ. Objednávky
Produkt lze zakoupit pouze v internetovém obchodě, a to vyplněním objednávkového formuláře. Ve formuláři je nezbytné vyplnit všechna pole. Jediná platební metoda, kterou lze využít, je platba na dobírku.

ІV. Doprava
Objednávky budou doručeny v rozmezí 1 až 3 pracovní dní ode dne zakoupení. Pokud není objednané zboží na skladě, budeme zákazníka informovat. Neneseme žádnou zodpovědnost za zpoždění nebo neprovedení jakýchkoliv našich závazků, pokud bylo toto zpoždění nebo neprovedení závazků zapříčiněno událostmi nebo okolnostmi, které jsme nemohli přiměřeným způsobem ovlivnit.

V. Zrušení objednávky/zásady pro vracení zboží
Naši zákazníci mají veškerá práva plynoucí ze zákona na ochranu spotřebitele.

Požadavky na vracení zboží nebo rušení objednávek se zasílají e-mailem na adresu: cz@britewhite-smile.com. Ve svém požadavku musí zákazník uvést důvod pro tento požadavek. Vyhrazujeme si právo tento požadavek kupujícího nepřijmout, pokud zjistíme, že jeho / její stížnost není opodstatněná.

Zákazník má právo obdržet objednané zboží v rámci určeného časového rozmezí doručení. Zákazník má právo odmítnou zboží do 7 pracovních dnů, podle zákona na ochranu spotřebitele.

VI. Náhrada zakoupeného zboží a zrušení objednávky
Kupující má právo nechat si zboží, které zakoupil, vyměnit. V takovém případě uhradí kupující veškeré přepravní náklady a případný rozdíl v ceně mezi starým a novým produktem.

VІІ. Práva a povinnosti prodejce

Povinnosti:
Bez výjimek se řídit zákonem na ochranu osobních údajů.
Chránit všechny osobní informace našich zákazníků.
Doručit ve sjednaném termínu objednané produkty na sjednanou adresu.

Práva:
Máme právo neodeslat objednané zboží, pokud je poskytnutá adresa neplatná nebo pokud neexistuje.
Neneseme zodpovědnost za informace podávané výrobcem produktu.

VІІІ. Práva a povinnosti kupujícího

Povinnosti:
Poskytnout platné telefonní číslo, e-mailovou adresu a doručovací adresu.
Zaplatit cenu objednaného zboží.
Být přítomen/přítomna v době doručení, nebo zařídit, aby byl přítomen zástupce.
Nevytvářet falešné objednávky.
Nevytvářet falešná hodnocení produktu a neposkytovat žádné nepravdivé informace.

Práva:
Zákazník má právo obdržet zboží, které si objednal, ve sjednaném termínu.
Zákazník má podle zákona o ochraně spotřebitele právo odmítnout doručené zboží do 7 pracovních dní.

IX. Změny obchodních podmínek

Vyhrazujeme si právo kdykoliv tyto obchodní podmínky změnit, toto právo však nesmí ovlivnit stávající obchodní podmínky přijaté kupujícím okamžikem provedení objednávky. Pravidelně prosím kontrolujte část Obchodní podmínky na našich internetových stránkách.